Wykorzystanie środków zgromadzonych na koncie VAT – zmiany od 01.11.2019 r.

Od 01.11.2019 r zmieniają się możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na koncie VAT.

Do 31.10.2019 r. ze środków zgromadzonych na koncie VAT można było zapłacić za:
• VAT z faktur otrzymanych od kontrahenta,
• VAT do urzędu skarbowego,
• odsetki od należnego podatku VAT i dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Od 01.11.2019 r. ze środków zgromadzonych na koncie VAT będzie można zapłacić dodatkowo za:
• VAT z tytułu importu,
• podat​e​k dochodow​y​ od osób fizycznych oraz podat​ek​ dochodow​y​ od osób prawnych, zaliczk​i​ na te podatki, a także odsetk​i​ za zwłokę w tych podatkach,
• skład​ki​ ZUS,
• podat​e​k akcyzow​y​ i przedpłat​y​ w podatku akcyzowym oraz odsetk​i​ od tych płatności,
• należności celn​e​ oraz odsetk​i​ od tych należności.