Pod jakie urzędy podlegamy

Nasze Wirtualne Biuro podlega pod następujące urzędy:

BIURO: ul. Ossendowskiego 7 (dawniej: Wedmanowej 7), 93-228 Łódź

Drugi Urząd Skarbowy Łódź Górna
ul. Wróblewskiego 10a,
93-578 Łódź,

ZUS II Oddział w Łodzi
ul. Łęczycka 70b,
93-193 Łódź,

Urząd Statystyczny w Łodzi
ul. Suwalska 29,
93-176 Łódź,

KRS Sąd Rejonowy
dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy KRS
ul. Pomorska 37,
90-928 Łódź