Windykacja sądowo-egzekucyjna

Etap ten jest następstwem braku porozumienia co do sposobu i terminu zapłaty należności. Powody tej sytuacji mogą być różne:

  • dłużnik jest niewypłacalny,
  • w chwili zawarcia umowy zostało zaplanowane przestępstwo,
  • wobec dłużnika toczy się postępowanie układowe, upadłościowe.

W ramach tego etapu działań zapewniamy Państwu:

  • przygotowanie i złożenie pozwu do sądu w trybie uproszczonym w celu uzyskania Nakazu zapłaty,
  • skierowanie wniosku egzekucyjnego do wybranej kancelarii komorniczej oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania egzekucyjnego,
  • czynności formalno-prawne w zakresie postępowania układowego bądź upadłościowego.