Windykacja polubowna

Jest to szereg czynności polegających na:

  • ustaleniu prawidłowego adresu dłużnika,
  • poinformowaniu dłużnika o prowadzeniu sprawy przez naszą firmę i wezwaniu go do zapłaty,
  • przeprowadzeniu zgodnych z prawem działań psychologicznych – motywujących dłużnika do zapłaty,
  • negocjowaniu sposobu i terminu zapłaty,
  • w przypadku spłaty ratalnej – nadzoru nad terminowością spłat.

Etap działań windykacji polubownej kończy się odzyskaniem wierzytelności lub w przypadku braku zapłaty propozycją skorzystania z etapu windykacji sądowo-egzekucyjnej np. skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Czas trwania postępowania wynosi maksymalnie do 15 tygodni i może zostać skrócony lub wydłużony w zależności od indywidualnych ustaleń z Klientem.