Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna to sprawdzony i tani sposób dyscyplinujący kontrahentów do terminowego regulowania płatności. Ostrzeżenie prewencyjne na fakturach sprzedaży informuje o konsekwencjach wynikających z opóźnień w zapłacie – przekazanie sprawy do windykacji firmie LTA BUSINESS CENTER Sp. z o.o.

WIN

Pieczęć prewencyjna udostępniana jest klientom związanych z naszą firmą umową o stałej współpracy lub umową której przedmiotem jest udostępnienie pieczęci.