Ulga na zakup kasy fiskalnej – zmiany

Od 1 maja 2019 r. ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje wyłącznie na zakup KASY FISKALNEJ ONLINE. Ma to związek z wprowadzeniem nowelizacji przepisów dotyczących odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących.

Nowelizacja ustawy o VAT nie zmieniła wysokości przysługującej ulgi na zakup kasy fiskalnej. Oznacza to, że podatnik który zdecyduje się na zakup KASY FISKALNEJ ONLINE może skorzystać z ulgi w wysokości 90 proc. ceny jej zakupu netto, nie więcej niż 700 zł pod warunkiem, że zakup nastąpił nie później niż 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji.