Zakładanie spółki z o.o.

Spółka z o.o. może być zawiązana jednego wspólnika lub kilku wspólników. Niezależnie jednak od ilości wspólników należy stworzyć umowę spółki z o.o. Umowa ta powinna zostać stworzona przez wyspecjalizowaną firmą lub notariusza.
Najlepiej jest opisać nam wszystkie wymagania wspólników co do zakładanej spółki, a my wycenimy koszt jej założenia oraz opracujemy dla Państwa umowę spółki.

Zgodnie z art. 157 § 2 k.s.h. umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Dodatkowo w art. 157 § 1 wskazane zostały elementy konieczne, jakie powinny się znaleźć w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do tych elementów należy m.in. siedziba spółki, jest nią miasto, a nie konkretny adres – w akcie piszemy “siedzibą spółki jest Łódź”. Adres dla spółki ( np. wirtualne biuro – świadczymy taką usługę) potrzebny jest po podpisaniu aktu notarialnego. W tym celu z aktem notarialnym należy udać się do naszego biura by podpisać umowę najmu. Można oczywiście dokonać tej czynności zdalnie, tj. przez internet i z wykorzystaniem usług Poczty lub kuriera. Spółka zaczyna się w chwili podpisania aktu notarialnego. W przeciągu sześciu miesięcy od tego dnia spółkę należy zarejestrować w KRS, w przeciwnym razie ulegnie samorozwiązaniu.

Koszty związane z aktem notarialnym (maksymalne stawki notarialne).

Z aktem notarialnym wiążą się następujące opłaty:

  • taksa notarialna za sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego, która zależy od wysokości kapitału zakładowego. Przy kapitale 5 tys. złotych wyniesie ona 160 zł + VAT, czyli 195,2 zł; przy kapitale zakładowym 50 tys. zł, to odpowiednio 910 zł + VAT, czyli 1110,20 zł.
  • opłata jest za odpisy umowy. Maksymalnie jest to 6 zł za każdą rozpoczętą stronę tekstu.
  • podatek od czynności cywilnoprawnych wynoszący 0,5% kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt umowy w formie aktu notarialnego oraz poniżej opisane koszty związane z rejestracją w KRS. Po wyliczeniu wychodzi więc on w okolicach 17 zł przy kapitale zakładowym spółki 5000zł.
  • notarialne uwierzytelnienie podpisów członków zarządu, które kosztują 20 zł za każdy podpis.

Podane stawki to stawki maksymalne. Korzystając z usług naszej firmy – Wirtualnego Biura w Łodzi, które współpracuje na stałe z jednym z Łódzkich notariuszy macie Państwo możliwość skorzystania z niższych stawek. Nasza oferta pomocy w zakładaniu spółek jest na stronie cennik – sprzedaż spółek i dotyczy przygotowywania umowy spółki oraz wypełniania wniosków do KRS z załącznikami, których jest kilkanaście, a składa się je pod rygorem odrzucenia wniosku.

Koszty związane z rejestracją w KRS:

Wpis do KRS i Ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym to kwota 600 zł.
Ze względu na wysokie koszty zakładania i prowadzenia spółek warto korzystać z usług wirtualnego biura aby obniżyć koszty stałe prowadzenia działalności.

OSTRZEŻENIE!!

Płatność za ogłoszenie w Monitorze Sądowym odbywa się bezpośrednio przy składaniu wniosku o wpis do KRS. Przestrzegamy przedsiębiorców, którzy otrzymują listy od prywatnych firm, m.in: IROMSiG. Są to działalności niemające żadnych powiązań z Monitorem Sądowym i wpłata do w/w firmy nie będzie zaliczona jako wpłata przy rejestracji KRS.