Sprzedaż spółek

W każdej chwili możecie Państwo kupić udziały w zarejestrowanej Spółce z .o.o. posiadającej, numer KRS, REGON, NIP i będącej zarejestrowaną dla potrzeb podatku VAT i VAT-EU.

Posiadamy w stałej sprzedaży zarejestrowane spółki, które są gotowe do podjęcia działalności w dniu ich nabycia.

  • oferowane spółki posiadają numery KRS, REGON, NIP, rejestrację VAT i VAT-UE.
  • jeżeli będą Państwo chcieli spółka może posiadać rachunek bankowy otwarty w dowolnym banku w PLN i w dowolnej innej walucie w dniu nabycia udziałów.
  • spółki nigdy wcześniej nie prowadziły działalności gospodarczej, nie posiadają pracowników, ani zobowiązań handlowych, co potwierdzamy notarialnie przy sprzedaży udziałów.

Dajemy notarialną gwarancję, że sprzedawane przez nas spółki nie posiadają żadnych zobowiązań.

Prowadzimy również sprzedaż spółek z „przeszłością”. Sprzedawane spółki z „przeszłością” uzyskiwały swoje przychody z działalności handlowej lub usługowej. Pomoże to potencjalnemu nabywcy w uzyskaniu dotacji lub kredytu.

Ponadto na życzenie Klienta możemy dokonać wszelkich zmian w spółce, takich jak:

  • siedziby spółki,
  • składu zarządu,
  • wysokości kapitału zakładowego,
  • nazwy firmy,
  • modyfikacja PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), itd.

Kupując od nas gotową spółkę możemy udostępnić adres Wirtualnego Biura.