Procedura zakupu spółki z o.o.

Gdy będą Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług w celu zakupu spółki z o.o. czynności prawne oraz notarialne można przeprowadzić na jeden z dwóch sposobów:

Spotkanie w kancelarii notarialnej w Łodzi:

Zostaje umówione spotkanie we współpracującej z naszą firmą Kancelarii Notarialnej w Łodzi w terminie Państwu i nam odpowiadającym lub u Notariusza wybranego przez Państwa. Podczas spotkania przeprowadzamy czynności notarialne związane z zakupem spółki (podpisanie umowy sprzedaży udziałów i protokołu z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników związaną ze zmianą zarządu spółki).

Jeżeli będą Państwo zainteresowani to możemy przygotować dokumentację niezbędną do rejestracji spółki w KRS, US, GUS, ZUS. Dokumentacja ta zostanie przygotowana na dzień spotkania. Możemy również powyższą dokumentację złożyć do odpowiedniego dla spółki sądu. Spotkanie w kancelarii notarialnej nie powinno zająć dłużej niż godzinę.

Zakup na odległość na podstawie pełnomocnictwa notarialnego:

Możliwe jest przeprowadzenie zakupu spółki na odległość, na zasadzie wystawienia pełnomocnictwa notarialnego do nabycia udziałów spółki oraz przeprowadzenia w imieniu nowego wspólnika/wspólników spółki nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, w celu dokonania określonych zmian (m.in.: zmiany zarządu spółki, zmiany nazwy spółki, zmiany siedziby spółki).

W przypadku skorzystania z usługi zakupu spółki na odległość wszelka dokumentacja zostanie przesłana kurierem wraz z dokumentacją spółki, bądź osobno za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Aby skorzystać z takiej usługi wymagane jest dokonanie przedpłaty o wysokości ceny udziałów oraz szacowanych kosztów notarialnych.