Procedura rejestracji nowej spółki z o.o.

Gdy będą Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług w celu rejestracji nowej spółki z o.o. czynności prawne oraz notarialne należy przeprowadzić w następujący sposób:

Spotkanie w kancelarii notarialnej w Łodzi:

Zostaje umówione spotkanie we współpracującej z naszą firmą Kancelarii Notarialnej w Łodzi w terminie Państwu i nam odpowiadającym lub u Notariusza wybranego przez Państwa. Podczas spotkania przeprowadzamy czynności notarialne związane z rejestracją (podpisanie aktu założycielskiego), w którym będzie wybrany pierwszy zarząd.

Jeżeli będą Państwo zainteresowani to możemy przygotować dokumentację niezbędną do rejestracji spółki w KRS, US, GUS, ZUS. Dokumentacja ta zostanie przygotowana na dzień spotkania. Możemy również powyższą dokumentację złożyć do odpowiedniego dla spółki sądu. Spotkanie w kancelarii notarialnej nie powinno zająć dłużej niż 1,5 godziny.