Estamos sujetos a las siguientes admisnitraciones

Nuestra Oficina Virtual está sujeto a las siguientes oficina:

OFICINA: ul. Wedmanowej 7, 93-228 Łódź

Drugi Urząd Skarbowy Łódź Górna (segunda agencia tributaria Łódź Górna)
ul. Wróblewskiego 10a,
93-578 Łódź,

ZUS II Oddział w Łodzi (INSS II departamento Łódź)
ul. Łęczycka 70b,
93-193 Łódź,

Urząd Statystyczny w Łodzi (Oficina de Estadística en Lodz)
ul. Suwalska 29,
93-176 Łódź,

KRS Sąd Rejonowy (Registro Nacional Judicial Tribunal de Distrito)
dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi (para Łódź centro en Łódź)
XX Wydział Gospodarczy KRS (División Comercial XX del Registro Nacional Judicial)
ul. Pomorska 37,
90-928 Łódź