Usługi kadrowe

Obsługa kadrowa:

 • prowadzenie teczek osobowych pracowników,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • prowadzenie kartotek urlopowych,
 • sporządzenie świadectw pracy,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • szkolenia BHP,
 • kontrola dokumentów historycznych pracownika,
 • skierowanie na badania lekarskie,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie oświadczeń zgodnie z Kodeksem Pracy,
 • ewidencja świadectw lekarskich,
 • prowadzenie kartotek ewidencji czasu pracy.

Obsługa płacowa:

 • rejestracja pracownika w ZUS,
 • sporządzanie list płac,
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków,
 • naliczanie premii, nagród,
 • naliczanie ekwiwalentów urlopowych,
 • rozliczanie nadgodzin,
 • sporządzanie pasków pracowniczych,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS,
 • sporządzanie miesięcznych raportów RMUA,
 • sporządzanie deklaracji do ZUS,
 • wyrejestrowujących pracownika z ZUS,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego – PIT-4R,
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT-11,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych PFRON,
 • reprezentacja przed ZUS i PIP.