KPiR

Przedsiębiorcom zobowiązanym do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów proponujemy:

  • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów i wyliczenie na jej podstawie miesięcznej / kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy PIT,
  • rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT-7 / VAT-7K
  • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu / importu towarów i usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT-UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych,
  • prowadzenie rozliczeń z ZUS wraz z przekazem elektronicznym, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, wyliczanie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczeń,
  • rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów,
  • sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
  • roczne rozliczenie podatku, sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych.