Doradztwo finansowe i księgowe

W ramach świadczonych przez nas usług doradztwa finansowego i księgowego możemy zaoferować Państwu pomoc w następujących obszarach:

  • organizacji systemu rachunkowości, w tym Polityki Rachunkowości,
  • analizy ekonomiczno-finansowe, biznes plany, budżety, projekcje finansowe,
  • wyceny podmiotów i przedsięwzięć gospodarczych,
  • szkolenia i warsztaty księgowe dedykowane dla personelu Klienta,
  • zamknięcia okresów sprawozdawczych,
  • procedury obiegu dokumentów oraz kontroli wewnętrznej,
  • inwentaryzacja – instrukcje i dokumentacja,
  • ekspertyzy restrukturyzacyjne,
  • przejęcia, fuzje, podziały i przekształcenia spółek.